Jana Kočendová

Dyslexie, dysgrafie a ostatní dys…

Někdy máme pocit, že jsou naše děti nebo i my sami pomalejší než ostatní, že se třeba neučí tak, jak by se vzhledem ke svému potenciálu učit mohly, někdy jsou hyperaktivnější než ostatní, někdy se hůře učí, hůře se chovají, hůře čtou, píší, počítají – neboli mají různé typy dyslexií.

Problémy s učením – dyslexie - jsou v podstatě slepá místa v mozku, kudy neproudí energie, jsou zde bloky. Tyto slepé skvrny mohou způsobit, že se cítíme hloupě a nepřiměřeně, máme problémy ve škole anebo i se svým zdravím.

Proč tomu tak je?

Než naše děti vyrostly, předali jsme jim maximum naší lásky a zároveň i našeho přesvědčení. My sami jsme své přesvědčení získali od svých rodičů a ti zase od těch svých. Absorbovali jsme systém jejich přesvědčení prostě tím, že jsme s nimi byli. Snažili jsme se být pro ně dokonalí. Podařilo se nám ale v jejich očích úplně uspět a vyhovět? Samozřejmě že ne. Vyžadovali od nás, abychom byli dokonalí jejich způsobem. Tak v nás postupně vznikal pocit křivdy, hanby, obviňování, úzkosti, stresu a deprese.

Začali se objevovat problémy s chováním, koktáním, pomočování, s hyperaktivitou, se spánkem, problémy ve školce, škole, začali nemoci, alergie, ekzémy. Naše děti tak ale pouze reagují na tyto pocity. Zvládnout je to, ale nikdo neučí!!! A tak jejich způsoby chování a postoje se s nimi/námi vlečou celý život! – do chvíle, že se rozhodneme, že skutečně máme i jinou MOŽNOST VOLBY.

Kdyby rodiče své děti naučili, že my jediní jsme zdrojem svého štěstí, zdraví a toho, jak se mít lépe, odstranili bychom tak konečně traumata z minulosti a poskytli lidem možnost svobodné volby. Náprava je přitom velice snadná, jemná, účinná a zvládne ji skutečně každý, bez ohledu na své fyzické možnosti.

Jste ochotni provést u svého dítěte a u sebe okamžitou změnu?

Sezení s dětmi probíhá tak, že pokud je dítě ochotné spolupracovat, pracuji s ním. Pokud je čilejší, nesoustředěné apod., pracuji na rodiči. Vaše energie je společná, stejně jako Vaše traumata, slepá místa, emoce z minulosti apod. Nápravou rodiče vzniká náprava i u dítěte. Z napětí svalu vytestuji, kdy vznikl blok, vytestuji okolnosti tohoto bloku a budeme si povídat. Poté provedeme korekce. Někdy budou děti sledovat moje ruce a budou mi při tom odříkávat abecedu nebo básničku, někdy budou malovat, někdy si lehounce zacvičí, někdy dostanete snadný domácí úkol. Pokud budeme pracovat na větších dětem, je dobré přinést jejich sešity ze školy.

Těším se na Vás...